REKLAMÁCIE ALEBO VÝMENA TOVARU

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

AKO POSTUPOVAŤ

Na tovar zakúpený na SAMOLEPIACEDORAZI.SK sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad.

Postup vrátenia tovaru alebo jeho reklamácia

  1. Tovar pripravte a bezpečne zabaľte.
  2. Priložte sprievodný dopis s popisom závady
  3. Priložte kópiu nákupného dokladu a vašu spätnú adresu.
  4. Číslo bankového účtu v tvare IBAN pre prípad vrátenia peňazí.

Reklamáciu na tovar môžete uplatniť a vo formulári je potrebné uviesť:

  • Dôvod reklamácie
  • Detaily produktu, ktorý si želáte reklamovať
  • Spôsob, akým si želáte v prípade schválenia reklamáciu vyriešiť:
  1. Výmenou tovaru za nový tovar
  2. Vrátením peňazí

Tovar, ktorý si želáte reklamovať nám zašlite čistý, spolu s vyplneným  formulárom na adresu

SMB Europe, s.r.o. – samolepiacedorazy.sk  –  Bokšanská 1346/11  –  09101 Stropkov  –  Slovensko

Email:  info@samolepiacedorazy.sk
Telefón: (+421) 948 349 229

Pošta umožňuje zasielať balíky dvoma spôsobmi: “zaslať na adresu” a “zaslať na poštu”. Aby bola zásielka doručená priamo k nám, zašlite ju priamo na adresu. Reklamovaný tovar je možné priniesť na uvedenú adresu aj osobne.

O vybavení reklamácie Vás budeme informovať ihneď po jej spracovaní, ktoré prebehne v čo najkratšom čase, v prípade potreby posúdenia stavu reklamovaného tovaru najneskôr do 30 dní.